KOMINI, ARHEOLOŠKA ISKOPAVANJA 2008. GOD.

Komini, arheološka iskopavanja 2008.god. 26

 

Tokom 2008. godine, u saradnji sa Arheološkom zbirkom Filozofskog fakulteta u Beogradu i Republikčikim zavodom za zaštitu spomenika kulture sa Cetinja, Zavičajni muzej je nastavio prvu fazu zaštitnih arheoloških istraživanja na antičkom lokalitetu Municipium S… u Kominima. Kampanju na samom terenu avgusta i septembra mjeseca sprovodila je ekipa od sedam stručih lica, deset studenata i četrdesatak fizičkih radnika