Radoman Risto MANOJLOVIĆ – RADOVI NA OBNOVI MANASTIRA DOVOLJA (Izvještaj za 2003. i 2004. godinu)

Radoman Risto MANOJLOVIĆ – RADOVI NA OBNOVI MANASTIRA DOVOLJA (Izvještaj za 2003. i 2004. godinu)
Cijeli ekran Nazad na sadržaj

Nakon uspješne četvorogodišnje kamianje radova na realizaciji Projekta obnove manastira Dovolja, koja je inače tekla po utvrđenoj projektnoj dokumentaciji izrađenoj od strane arhitekti Marije Jovin i Siniše Temerinskog iz Beograda, a prihvaćenoj i ovjerenoj od nadležnog Zavoda za zaštitu spomenika kulture Crne Gore iz Cetinja, građevinskim radovima tokom 2003. i 2004. godine ušlo se u završnu fazu rekonstrukcije manastirske crkve.