STEĆCI NA TERITORIJI OPŠTINE PLJEVLJA – VRULJA-MARINA ŠUMA

STEĆCI NA TERITORIJI OPŠTINE PLjEVLjA

U selu Vrulja, udaljenom od Pljevalja 30 km prema jugoistoku, na brijegu iznad sela, na lokalitetu Marina šuma, na savremenom pravoslavnom groblju, nalazi se nekropola koja danas broji 46 spomenika. Prema Bešlagiću , riječ je o nekropoli koja broji ukupno 53 stećka i to 37 sanduka, 15 sljemenjaka i 1 stub, dosta dobro obrađenih, ali i tada okrnjenih i zaraslih u korov. Samo tri primjerka koja su vjerovatno dislocirana nisu postavljena u pravcu istok-zapad. Ukrašen je 31 primjerak, 17 sanduka i 14 sljemenjaka.
Novije podatke o ovoj nekropoli nalazimo kod Vanje Beloševac koja je, nakon sprovedenih istraživanja tokom 1999. godine, izradila kataloški pregled nekropole. Primjenjujući Bešlagićevu tipologiju na šest osnovnih oblika, Beloševac je dala brojčani odnos spomenika na ovom lokalitetu – 14 spomenika oblika ploče, 7 spomenika oblika sanduka , 13 spomenika oblika sljemenjaka, 1 spomenik oblika stuba i 4 spomenika za koja nije bilo moguće utvrditi oblik, dakle ukupno 38 spomenika na samoj nekropoli i jedan stećak koji se nalazi u gradskom parku u Pljevljima gđe je upotrebljen kao dopuna za spomenik Mila Peruničića. Ukrašeno je ukupno 26 primjeraka – 7 spomenika oblika ploče, svih 7 oblika sanduka i 12 stećaka oblika sljemenjaka.

Tokom 2012. godine, dva stećka, od kojih se jedan nalazio sa desne strane donjeg ulaza u groblje a drugi u gornjem dijelu groblja, odnešeni su u Narodni muzej Crne Gore i danas se nalaze u Lapidarijumu u dvorištu Njegoševog muzeja Biljarde na Cetinju.

 

Foto galerija stećaka u Vrulji – Marina šuma