Arhiva Oznaka: migracije

Salih SELIMOVIĆ – NEKE KARAKTERISTIKE MIGRACIONIH I DEMOGRAFSKIH KRETANJA NA SJENIČKO-PEŠTERSKOJ VISORAVNI U TOKU XIX, XX I DO POČETKA XXI VEKA

APSTRAKT: Stara Raška i u njenom okviru Sjeničko-pešterska visoravan je skoro oduvek bio prostor i matičnih i etapnih migracionih kretanja. Ta kretanja stanovništva su bila tako masovna da su ustvari ponekad bile prave seobe. Te seobe su bile naročito intenzivirane prodorom i osvajanjem naših zemalja od strane Turaka Osmanlija počevši već od druge polovine XIV veka pa skoro do kraja njihove vladavine.
KLJUČNE REČI: Pešter, Sjenica, stanovništvo, seobe, Malisori, Kuči, Klimente, Vasojevići, migracije, demografija, Srbi, pravoslavni, muslimani.

Miloš STAROVLAH – NAJNOVIJA METANASTAZIČKA KRETANJA NA PODRUČJU PLJEVALJA

Razlozi migracija su vrlo složeni i raznovrsni, ali se u osnovi mogu podijeliti na istorijske i ekonomske. U istorijske razloge prvenstveno spadaju „bježanije pred zavojevačkom vojskom… tim pre što se tada svet odjedanput u masama krene. Međutim pri seobama usled ekonomskih i psiholoških uzroka retko se kada u jedanput krenu velike grupe stanovnika …ali su ove migracije stalne, traju vekovima, prolaze mirno, mahom neopaženo…”.