Arhiva Oznaka: muzej

Radoman Risto MANOJLOVIĆ – PEDESET GODINA POSTOJANJA ZAVIČAJNOG MUZEJA U PLJEVLJIMA

Prema kriterijima i principima IKOM-a (međunarodnog komiteta za muzejsku organizaciju), u skladu sa kojima je zakonski uređena i jugoslovenska muzejska djelatnost, muzeji, po definiciji, kao najpouzdaniji svjedoci vremena, predstavljaju kulturno-naučne, istraživačke i didaktičke ustanove, sa ciljem da sistematski istražuju, prikupljaju, sređuju, čuvaju, zaštićuju, obrađuju, proučavaju, izlažu svoj materijal i publikuju rezultate rada, koji pomažu u rasvjetljavanju kulturno-istorijske prošlosti određene društvene sredine.