Arhiva Oznaka: populacioni problemi

Dr Jovo MEDOJEVIĆ – POPULACIONI PROBLEMI NA PROSTORU SJEVERNE CRNE GORE NA KRAJU XX I POČETKOM XXI VIJEKA I PRISTUP NJIHOVOM REŠAVANJU

Postoji niz značajnih demografskih transformacija karakteristič-
nih za region sjeverne Crne Gore koje su obilježile posljednju deceniju
XX vijeka. Može se sa sigurnošću konstatovati da kontinuitet promjena
ima svoj nastavak i u XXI vijeku i da će te promjene uticati na geografsku
modifikacije koja će imati tipičan regionalni karakter.