Arhiva Oznaka: prof. dr Jovo Medojević

NAUČNI SKUP XV

Naučni skup XV, Program, Pljevlja

N a u č n i s k u p XV   SREDNJE POTARJE I POLIMLJE U VRTLOGU PRVOG SVJETSKOG RATA (Demografski, materijalni i kulturni gubici u ratovima 19-20 vijeka)   P R O G R A M   Subota, 15. novembar 2014.god. 19.00 sati, Sala SO Pljevlja Otvaranje Naučnog skupa   […]

Dr Jovo MEDOJEVIĆ – POPULACIONI PROBLEMI NA PROSTORU SJEVERNE CRNE GORE NA KRAJU XX I POČETKOM XXI VIJEKA I PRISTUP NJIHOVOM REŠAVANJU

Postoji niz značajnih demografskih transformacija karakteristič-
nih za region sjeverne Crne Gore koje su obilježile posljednju deceniju
XX vijeka. Može se sa sigurnošću konstatovati da kontinuitet promjena
ima svoj nastavak i u XXI vijeku i da će te promjene uticati na geografsku
modifikacije koja će imati tipičan regionalni karakter.