Arhiva Oznaka: Srednje Polimlje i Potarje

Mr Vukić ILINČIĆ – KARAKTERISTIKE NACIONALNO-OSLOBODILAČKE POLITIKE KRALJA NIKOLE PREMA SREDNJEM POLIMLJU I POTARJU U VRIJEME BALKANSKIH RATOVA

Srednje Polimlje i Potarje, odnosno župne doline Lima sa pritokom Ljuboviđom i dio doline Tare, od davnina su privlačile ljude na naseljavanje. Poslije dolaska Slovena i formiranja prvih ranofeudalnih država, ova regija imala je značajnu ulogu, a najveći procvat je doživjela u doba Nemanjića u HIII vijeku, kada su rudnik i naselje Brskovo doživjeli „neslućen ekonomski prosperitet‘.

Dr Draga BOJOVIĆ – MJESTO GOVORA POTARJA NA SRPSKOJ DIJALEKATSKOJ MAPI (NA PRIMJERIMA KOTINUANATA ,,JATA”)

Za temu ovog skupa uzet je naslov studije T. Pejatovića Srednje Polimlje i Potarje (antropogeografska ispitivanja)2, objavljene prije više od stotinu godina u poznatoj ediciji Naselja srpskih zemalja. U njoj nalazimo i jedno poglavlje pod nazivom Priče i tumačenja o imenima mjesta,