Arhiva Oznaka: Mr Vukić ILINČIĆ

Mr Vukić ILINČIĆ – TAJNI UGOVOR CRNE GORE, SRBIJE I TURSKE U VEZI SA ANEKSIJOM BOSNE I HERCEGOVINE I PO PITANJU RAŠKE OBLASTI (SANDŽAKA) 1908. GODINE

Mladoturska revolucija koja je počela 20. juna (3. jula po novom kal.)
1908. godine, otvorila je nova pitanja pred velikim silama i balkanskim
državicama. Turska je pokušapa revolucijom da preuredi samu sebe i tako
učini izlišnim program reformi porobljenih zemalja u njenom sastavu
kao i posredovanje sa strane. Postavljalo se pitanje šta će velike sile
smatrati politički važnim u mladoturskim težnjama i šta će sve preduze-
ti prema promijenjenim prilikama u evropskoj Turskoj. Srbija, Crna Gora
i Grčka imale su prema tome stav iščekivanja, a Bugarska je pripremala
proglas nezavisnosti. Osim Austro-Ugarske, sve druge velike sile bile
su manjeviše iznenađene preokretom i brzim razvojem prilika i izvjesno
vrijeme bile su samo promatrači.

Mr Vukić ILINČIĆ – PRELAZAK VASOJEVIĆA U SRBIJU 1861. GODINE

Poslije ubistva crnogorskog knjaza u Kotoru 1860. godine. naslijedio
ga je sinovac Nikola, koji je kao mlad vladar težio da pošto-poto učvrsti
što prije vlast, jer ga je sudbina njegovog prethodnika na jedan način na to
i opominjala. On je to uspješno i činio, u početku uz pomoć oca, a Danilo-
vog brata Mirka, koji se takođe odlikovao brutalnošću, kao Danilo. Knjaz
Nikola nije se od njih mnogo razlikovao, mada je bio umješniji i svakako
razboritiji u svojim postupcima, mada, kako su ga opisali savremenici,
knjaz Nikola nije imao otmenu hladnokrvnost kneza Mihaila, ni plaho-
vitost svoga strica, nije imao ni kukavičluk kralja Milana, ni konstitu-
cionalnu prevrtljivost kralja Aleksandra, ali je u svemu ponajviše imao
osobina navedenih.

Mr Vukić ILINČIĆ – VUKSAN MRDAK O SVOM VREMENU – DRUGI SVJETSKI RAT U VRANEŠU

Pred kraj života, sad već počivši Vuksan Jovanov Mrdak iz Barica,
objavio je knjigu pod naslovom: „Zapisi jednog patriote“, Podgorica, 1998,
349 strana.
Vuksan Mrdak je, inače, prijeratni student beogradskog univerziteta
i pravnik čija je sudbina bila skopčana sa vremenom Drugog svjetskog rata,
uglavnom u zavičaju i široj okolini: pljevaljskom, bjelopoljskom, mojkovač-
kom i kolašinskom kraju.
Knjiga je dio autobiografskog rukopisa, napisanog u „svrhu komunika-
cije“ sa njegovim budućim potomcima. Ideja dajedan dio tih zapisa izdvoji
i publikuje, kako je naglašeno u uvodnom dijelu knjige, nastala je zato što
„savremeni akteri političke scene u Crnoj Gori ne samo da ne rade na po-
mirenju nacije, već insistiraju na nacionalnom razdoru koji su u II svjet-
skom ratu napravili komunisti“. Saznanje da će se, zahvaljujući aktuelnoj
politici, „naš Srpski narod i dalje dijeliti“, nije ga ostavilo na miru,
tim prije, kako sam kaže, što je bio svjestan da
neminovno vodi u građanski rat“.

Mr Vukić ILINČIĆ – PLJEVALJSKI KRAJ NA PUTU AUSTROUGARSKOG PRODORA NA ISTOK ZA VRIJEME ANEKSIONE KRIZE

Pljevaljski kraj, odnosno Raška oblast, bio je prema austrougarskim planovima prodora na istok, sljedeća oblast koju treba osvojiti na tom njenom strateškom vojnom i političkom putu. Iz tih razloga, Austro-Ugarska se oštro suprotstavila predlogu Rusije da se ova oblast podijeli između Srbije i Crne Gore.

Mr Vukić ILINČIĆ – KARAKTERISTIKE NACIONALNO-OSLOBODILAČKE POLITIKE KRALJA NIKOLE PREMA SREDNJEM POLIMLJU I POTARJU U VRIJEME BALKANSKIH RATOVA

Srednje Polimlje i Potarje, odnosno župne doline Lima sa pritokom Ljuboviđom i dio doline Tare, od davnina su privlačile ljude na naseljavanje. Poslije dolaska Slovena i formiranja prvih ranofeudalnih država, ova regija imala je značajnu ulogu, a najveći procvat je doživjela u doba Nemanjića u HIII vijeku, kada su rudnik i naselje Brskovo doživjeli „neslućen ekonomski prosperitet‘.