УМИЈЕЋЕ ИСЛАМСКЕ МИНИЈАТУРЕ – КУР’АН ХУСЕИН-ПАШЕ БОЉАНИЋА ИЗ XVI ВИЈЕКА

UMIJEĆE ISLAMSKE MINIJATURE – KUR’AN HUSEIN-PAŠE BOLjANIĆA IZ XVI VIJEKA

Завичајни музеј Пљевља је у сарадњи са Исламском заједницом из Пљеваља и др Драганом Кујовић, оријенталистом у Историјском институту Универзитета Црне Горе приредио изложбу „Умијеће исламске минијатуре – Кур’ан Хусеин-паше Бољанића из 16. вијека“. Кур’ан Хусеин-паше Бољанића један је од најзначајнијих исламских рукописа на Балкану, а посебан куриозитет изложбе јесте у чињеници да је ово шеснаестовјековно ремек-дјело исламске калиграфије, по први пут било изложено јавности.

Међу исламским рукописима сачуваним у Хусеин-пашиној џамији, љепотом писања и бројним украсима, издваја се Кур’ан из 1579. године који има 233 листа, величине 39 x 28,5 цм. Почеци појединих поглавља рађени су љепшим и већим позлаћеним словима, текст је написан у тринаест редова, а тачке на крају редова су у виду позлаћеног осмолиста. Кур’ан садржи 352 минијатуре рађене на златној подлози, од којих је шест изведено на цијелој страни, а на двијема од њих налази се текст исписан у средини. Илуминирани Кур’ан сачуван у Хусеин-пашиној џамији, дјело је непознатог калиграфа и спада у ред најљепших исламских рукописа сачуваних на овим просторима.

На изложби су представљене репрезентативне странице Кур’ана Хусеин-паше Бољанића, а аутор фотографија минијатура из Кур’ана је Јакуб Дургут, мујезин Хусеин-пашине џамије. Изложбу прати и брошура која одређеним техничким детаљима имитира изглед оригиналног Кур’ана. Текст о минијатурама написала је др Драгана Кујовић, а аутор текста о Хусеин-пашиној џамији је др Бранко Бановић. Брошура „Умијеће исламске минијатуре – Кур’ан Хусеин-паше Бољанића из 16. вијека“ има 24 стране и прожета је минијатурама и репрезентативним страницама Кур’ана Хусеин-паше Бољанића. Завичајни музеј је Хусеин-пашиној џамији поклонио 500 примјерака ове интересантне брошуре, чиме ће љепота арапских слова, разнобојних орнамената и пажљиво уцртаних украса, постати доступна широј публици и добити своје мјесто у туристичкој валоризацији културних потенцијала Пљеваља и Црне Горе.

 

Каталог са изложбе

 

Фото галерија са отварања изложбе

 

Видео запис са отварања изложбе, Пљеваљска хроника РТВ Пљевља 18. децембар 2016. год.