UMIJEĆE ISLAMSKE MINIJATURE – KUR’AN HUSEIN-PAŠE BOLJANIĆA IZ XVI VIJEKA

UMIJEĆE ISLAMSKE MINIJATURE – KUR’AN HUSEIN-PAŠE BOLjANIĆA IZ XVI VIJEKA

Zavičajni muzej Pljevlja je u saradnji sa Islamskom zajednicom iz Pljevalja i dr Draganom Kujović, orijentalistom u Istorijskom institutu Univerziteta Crne Gore priredio izložbu „Umijeće islamske minijature – Kur’an Husein-paše Boljanića iz 16. vijeka“. Kur’an Husein-paše Boljanića jedan je od najznačajnijih islamskih rukopisa na Balkanu, a poseban kuriozitet izložbe jeste u činjenici da je ovo šesnaestovjekovno remek-djelo islamske kaligrafije, po prvi put bilo izloženo javnosti.

Među islamskim rukopisima sačuvanim u Husein-pašinoj džamiji, ljepotom pisanja i brojnim ukrasima, izdvaja se Kur’an iz 1579. godine koji ima 233 lista, veličine 39 x 28,5 cm. Počeci pojedinih poglavlja rađeni su ljepšim i većim pozlaćenim slovima, tekst je napisan u trinaest redova, a tačke na kraju redova su u vidu pozlaćenog osmolista. Kur’an sadrži 352 minijature rađene na zlatnoj podlozi, od kojih je šest izvedeno na cijeloj strani, a na dvijema od njih nalazi se tekst ispisan u sredini. Iluminirani Kur’an sačuvan u Husein-pašinoj džamiji, djelo je nepoznatog kaligrafa i spada u red najljepših islamskih rukopisa sačuvanih na ovim prostorima.

Na izložbi su predstavljene reprezentativne stranice Kur’ana Husein-paše Boljanića, a autor fotografija minijatura iz Kur’ana je Jakub Durgut, mujezin Husein-pašine džamije. Izložbu prati i brošura koja određenim tehničkim detaljima imitira izgled originalnog Kur’ana. Tekst o minijaturama napisala je dr Dragana Kujović, a autor teksta o Husein-pašinoj džamiji je dr Branko Banović. Brošura „Umijeće islamske minijature – Kur’an Husein-paše Boljanića iz 16. vijeka“ ima 24 strane i prožeta je minijaturama i reprezentativnim stranicama Kur’ana Husein-paše Boljanića. Zavičajni muzej je Husein-pašinoj džamiji poklonio 500 primjeraka ove interesantne brošure, čime će ljepota arapskih slova, raznobojnih ornamenata i pažljivo ucrtanih ukrasa, postati dostupna široj publici i dobiti svoje mjesto u turističkoj valorizaciji kulturnih potencijala Pljevalja i Crne Gore.

 

Katalog sa izložbe

 

Foto galerija sa otvaranja izložbe

 

Video zapis sa otvaranja izložbe, Pljevaljska hronika RTV Pljevlja 18. decembar 2016. god.