Arhiva Oznaka: Dr Dragana KUJOVIĆ

UMIJEĆE ISLAMSKE MINIJATURE – KUR’AN HUSEIN-PAŠE BOLJANIĆA IZ XVI VIJEKA

UMIJEĆE ISLAMSKE MINIJATURE – KUR’AN HUSEIN-PAŠE BOLjANIĆA IZ XVI VIJEKA

Zavičajni muzej Pljevlja je u saradnji sa Islamskom zajednicom iz Pljevalja i dr Draganom Kujović, orijentalistom u Istorijskom institutu Univerziteta Crne Gore priredio izložbu „Umijeće islamske minijature – Kur’an Husein-paše Boljanića iz 16. vijeka“. Kur’an Husein-paše Boljanića jedan je od najznačajnijih islamskih rukopisa na Balkanu, a poseban kuriozitet izložbe jeste […]

Dr Dragana KUJOVIĆ – ISELJAVANJE MUSLIMANSKOG STANOVNIŠTVA IZ CRNE GORE NAKON BERLINSKOG KONGRESA (ZAPAŽANJA O PLJEVLJIMA KAO JEDNOM OD ISELJENIČKIH PRAVACA TOG VREMENA)

APSTRAKT: U ovom radu predstavićemo zapažanja o Pljevljima kao migracionom pravcu na osnovu istraživanja u nekoliko radova, nastalih u različitim periodima. Pljevlja i okolina, kada je riječ o iseljavanju muslimanskom stanovništva iz Crne Gore nakon Berlinskog kongresa, naseljavani su bilo kao neposredni iseljenički pravac za izbjeglice iz Crne Gore, bilo kao migraciono stjecište za izbjeglice iz Bosne, odnosno muslimane iz Crne Gore koji su bili izbjegli najprije u Bosnu
KLJUČNE RIJEČI: Pljevlja, iseljavanje, Berlinski kongres, muslimansko stanovništvo, izbjeglice

NAUČNI SKUP XV

Naučni skup XV, Program, Pljevlja

N a u č n i s k u p XV   SREDNJE POTARJE I POLIMLJE U VRTLOGU PRVOG SVJETSKOG RATA (Demografski, materijalni i kulturni gubici u ratovima 19-20 vijeka)   P R O G R A M   Subota, 15. novembar 2014.god. 19.00 sati, Sala SO Pljevlja Otvaranje Naučnog skupa   […]

Dr Dragana KUJOVIĆ – ANTROPONIM KAO IZRAZ KULTURNE POSEBNOSTI

Predmet onomastičkih istraživanja u ovom radu bila su imena
orijentalnog porijekla, preuzeta iz arapskog, turskog i persijskog jezika,
potpuno prilagođena fonetskom sistemu, morfološkim, odnosno tvor-
benim modelima našeg jezika. Među ova imena pribrojana su i ona koja
svojom formom i glasovnim sklopom samo podsjećaju na imena orijentalnog
porijekla, ali su, zapravo bez etimona ili je on u najmanju ruku sasvim
nejasan. U ovu grupu neologizama, smatrali smo, spadaju i imena koja su u
najvećem broju slučajeva nastala na isti ili sličan način i koincidiraju
sa imenima evropskog, odnosno neorijentalnog porijekla i kod njih se,
može se reći, desila naknadna etimologizacija.

Dr Dragana KUJOVIĆ – RADOVI AUTORA I PREPISIVAČA NA ORIJENTALNIM JEZICIMA IZ PLJEVALJSKOG KRAJA

Pisana riječ u arapsko-islamskom i kasnije u osmanskom društvu nje-
govana je kao izraz specifičnog kulturnog i estetskog standarda, prije sve-
ga s potrebom preciznog bilježenja i tumačenja vjerske tradicije, pisanja
filoloških i etičkih rasprava ili najrazličitijih antologija s ciljem
opšteobrazovne edukacije čitalaca, svodeći se vrlo često na priređiva-
nje tradicionalnog materijala uz čvrsti oslon na pređašnja dostignuća. U
islamskoj umjetnosti kaligrafski oblikovano pismo i ukrašavanje knjiga
predstavljaju veoma prisutan umjetnički izraz. Figuralna ikonografija
drugih religija zamijenjena je pobožnim natpisima u funkciji simbolič-
nog afirmisanja vjere, vrlo često, zbog obilja ukrasa, teško čitljivim.