Dr Marica MALOVIĆ-ĐUKIĆ – DROBNJAK POD TURSKOM VLAŠĆU U XV VEKU

Dr Marica MALOVIĆ-ĐUKIĆ – DROBNJAK POD TURSKOM VLAŠĆU U XV VEKU

Download (PDF, 334KB)

Cijeli ekran Nazad na sadržaj

Nahija Komarnica ili Drobnjak pala je pod tursku vlast u periodu između 1468/1469. a pre 1475/1477. godine, kada je popisana u Hercegovačkom defteru.