Milić F. PETROVIĆ – BOGOMIR AĆIMOVIĆ DALMA SVESTRANI STVARALAC IZ PLEJADE ISTAKNUTIH PLJEVLJAKA

Milić F. PETROVIĆ – BOGOMIR AĆIMOVIĆ DALMA SVESTRANI STVARALAC IZ PLEJADE ISTAKNUTIH PLJEVLJAKA
Cijeli ekran Nazad na sadržaj

Istražujući i izučavajući arhivske, muzejske i bibliotečke fondove za Zbornik dokumenata „Pljevlja u dokumentima 1918-1941“, pronašli smo arhivska dokumenta, novinske tekstove, neka vajarskih djela ili reprodukcije djela Bogomira Aćimovića Dalme koja svedoče o njegovom dinamičnom životu, značajnom stvaralaštvu i prisustvu u pariskim umjetničkim krugovima između dva svjetska rata.