Arhiva Oznaka: 1912 / 13

Mr Adnan PREKIĆ – POLITIKA CRNE GORE U PLJEVALJSKOM KRAJU 1912 / 13.GODINE U IZVJEŠTAJIMA MINISTARSTVA KRALJEVINE CRNE GORE

Od početka konstituisanja Crne Gore kao samostalne države u XVIII vi-
jeku pa do gubitka njene državnosti, teritorijalne aspiracije na oblasti
u njenom okruženju, prije svega osmanske, bile su determinante na kojima
je počivala i u skladu sa kojima se razvijala i konstituisala crnogorska
državnost.