Arhiva Oznaka: Mr Adnan PREKIĆ

Mr Adnan PREKIĆ – NAUČNO – METODOLOŠKI OKVIR PROUČAVANJA PROŠLOSTI PLJEVALJA IZMEĐU DVA SVJETSKA RATA

Pokušaj da se proširi i prevaziđe granica tradicionalne istorio-
grafije, zaokupljene fenomenima politike, sukoba, poželjnih teza i ideja,
uvijek je bila preokupacija istoriografa. Svaka nova generacija istoriča-
ra pokušavala je da prošlost sagleda u cjelovitosti društvenog života,
umjesto crno-bijelih predstava. To je zahtjevalo traganje za novim meto-
dološkim pristupima istraživanju i provjeri klasičnih i tradicional-
nih naučnih metoda. Zbog toga kritičko preispitivanje i istraživačko
upotpunjavanje napisanog svakoj generaciji istraživača otvara horizonte
neistraženog, neosvijetljenog, često svjesno zatamljenog i uklopljeno u
matricu „jedinog ispravnog” istorijskog znanja.

Mr Adnan PREKIĆ – POLITIKA CRNE GORE U PLJEVALJSKOM KRAJU 1912 / 13.GODINE U IZVJEŠTAJIMA MINISTARSTVA KRALJEVINE CRNE GORE

Od početka konstituisanja Crne Gore kao samostalne države u XVIII vi-
jeku pa do gubitka njene državnosti, teritorijalne aspiracije na oblasti
u njenom okruženju, prije svega osmanske, bile su determinante na kojima
je počivala i u skladu sa kojima se razvijala i konstituisala crnogorska
državnost.