Arhiva Oznaka: Dr Radoslav RASPOPOVIĆ

Dr Radoslav RASPOPOVIĆ – POVJERLJIVI IZVJEŠTAJ LAZARA TOMANOVIĆA RUSKOM DIPLOMATSKOM PREDSTAVNIKU NA CETINJU S. V. ARSENJEVU O STANJU MANASTIRA U PLJEVALJSKOM KRAJU

U vezi sa temom ovog saopštenja neophodno je da na samom početku skrenemo pažnju na dvije stvari. Prvo: dokument spomenut u naslovu ovoga rada, datiran sa 14. junom 1910. g. tiče se Pljevaljskog pašaluka, što znači da se odnosi ne samo na pljevaljski kraj već i na druge opštine sa ovog područja. I drugo. I pored svoje vjersko-nacionalne motivacije i sadržinske usmjerenosti na pitanja crkvenog života, koje nikako ne želimo potcijeniti, on je imao i specifičnu političku pozadinu.

Dr Radoslav RASPOPOVIĆ- O VOJNIM GUBICIMA PLJEVALJSKOG KRAJA U PRVOM SVJETSKOM RATU PREMA PODACIMA PUKOVNIKA VUKAŠINA BOŽOVIĆA

Pitanje vojnih gubitaka pljevaljskog kraja u toku Prvog svjetskog rata svakako predstavlja jednu od značajnijih tema njegove novije vojne i ukupno društvene istorije.

Dr Radoslav RASPOPOVIĆ – PRILIKE U PLJEVALJSKOM KRAJU UOČI OSLOBOĐENJA 1912.

U ratu 1912-1913. zajedničkom akcijom srpske i crnogorske vojske
oslobođen je prostor Novopazarskog sandžaka (odnosno Raške i Stare
Srbije), koji je kao enklava turske državne teritorije tokom čitavog XIX
vijeka razdvajao Srbiju i Crnu Goru. Time je ostvaren jedan od glavnih
zadataka nacionalnopolitičkih programa dvije zemlje koji su poslije
sticanja nezavisnosti i u Beogradu i na Cetinju formulisani u vidu
zahtjeva za teritorijalnim proširenjem, odnosno oslobođenjem susjednog
srpskog naroda.1 Ostvarivanjem tog cilja, tj. pripajanjem Srbiji i Crnoj
Gori ovih oblasti dvije zemlje su dobile zajedničku granicu, a otvorene su
i perspektive njihovog konačnog ujedinjenja. To je bio krupan i svakako
jedan od najznačajnijih događaja za dalju istorijsku sudbinu srpskog naroda.
Na početku oslobodilačkog rata balkanskih država protiv Osmanskog
carstva, prema utvrđenom ratnom planu, crnogorska vojska je
trebalo da vodi operacije u dva pravca: prema sjevernoj Albaniji i prema