Arhiva Oznaka: sedište hercegovačkog sandžaka

Dr Ema MILJKOVIĆ – PLJEVLJA KAO SEDIŠTE HERCEGOVAČKOG SANDŽAKA

Naselja na srpskom etničkom prostoru našla su se na udaru osmanske vojne sile počev od Maričke bitke 1371. godine. Bez obzira na povremene zastoje i unutrašnje probleme, Osmanlije su tokom XV veka izašle na evropsku političku pozornicu kao respektabilna vojna i politička sila i značajan činilac istorijskih zbivanja.