Zorica STIJEPOVIĆ – IZBOR KONZERVATORSKIH METODA I NJIHOVI UTICAJI NA KRAJNJI IZGLED MUZEJSKIH PREDMETA OD ŽELJEZA

Zorica STIJEPOVIĆ – IZBOR KONZERVATORSKIH METODA I NJIHOVI UTICAJI NA KRAJNJI IZGLED MUZEJSKIH PREDMETA OD ŽELJEZA
Cijeli ekran Nazad na sadržaj

Konzervacija, kao posebna disciplina, razvila se iz potrebe očuvanja
muzejskih predmeta. Kako muzealije predstavljaju dio kulturnog nasljeđa
jednog društva, tako je i njihova zaštita jedna od značajnih djelatnosti
muzeja.
Konzervacija je veoma složen proces koji se bazira na saznanjima pro-
isteklim iz egzaktnih nauka, kao i iz praktinog iskustva konzervatora.
Muzejski eksponati mogu biti od raznorodnog materijala i različitog po-
rijekla. Konzervatoru se, kao prioritetan zadatak, postavlja upravo ta kla-
sifikacija, koju nekada nije lako izvršiti. Ova konstatacija se posebno
odnosi na metale. Plemeniti metali se mnogo lakše identifikuju od manje
plemenitih metala i legura. Stepen i uzročnik oštećenja takođe zavisi od
vrste i porijekla metala. Tek kada su sve
pristupiti konzervaciji predmeta.