Arhiva Oznaka: Zorica STIJEPOVIĆ

Zorica STIJEPOVIĆ – IZBOR KONZERVATORSKIH METODA I NJIHOVI UTICAJI NA KRAJNJI IZGLED MUZEJSKIH PREDMETA OD ŽELJEZA

Konzervacija, kao posebna disciplina, razvila se iz potrebe očuvanja
muzejskih predmeta. Kako muzealije predstavljaju dio kulturnog nasljeđa
jednog društva, tako je i njihova zaštita jedna od značajnih djelatnosti
muzeja.
Konzervacija je veoma složen proces koji se bazira na saznanjima pro-
isteklim iz egzaktnih nauka, kao i iz praktinog iskustva konzervatora.
Muzejski eksponati mogu biti od raznorodnog materijala i različitog po-
rijekla. Konzervatoru se, kao prioritetan zadatak, postavlja upravo ta kla-
sifikacija, koju nekada nije lako izvršiti. Ova konstatacija se posebno
odnosi na metale. Plemeniti metali se mnogo lakše identifikuju od manje
plemenitih metala i legura. Stepen i uzročnik oštećenja takođe zavisi od
vrste i porijekla metala. Tek kada su sve
pristupiti konzervaciji predmeta.

Zorica STIJEPOVIĆ – KONZERVACIJA DIJELA ARHEOLOŠKIH NALAZA IZ CRKVE SVETOG ARHANĐELA MIHAILA U KANJONU TARE

Jedna od posljednjih oaza netaknute prirode jugoistočne Evrope je kanjon rijeke Tare. Taj živopisni predio, pun divljih i nepristupačnih terena, privlačio je ljude od davnina.
U prilog tome govore i arheološki lokaliteti koji datiraju još iz perioda kamenog doba do kasnog srednjeg vijeka. Ti arheološki spomenici nijesu samo svjedočanstva najstarijih naseobina, već i duhovne kulture kroz istoriju toga kraja.