Arhiva Oznaka: Muzejski predmeti

Zorica STIJEPOVIĆ – IZBOR KONZERVATORSKIH METODA I NJIHOVI UTICAJI NA KRAJNJI IZGLED MUZEJSKIH PREDMETA OD ŽELJEZA

Konzervacija, kao posebna disciplina, razvila se iz potrebe očuvanja
muzejskih predmeta. Kako muzealije predstavljaju dio kulturnog nasljeđa
jednog društva, tako je i njihova zaštita jedna od značajnih djelatnosti
muzeja.
Konzervacija je veoma složen proces koji se bazira na saznanjima pro-
isteklim iz egzaktnih nauka, kao i iz praktinog iskustva konzervatora.
Muzejski eksponati mogu biti od raznorodnog materijala i različitog po-
rijekla. Konzervatoru se, kao prioritetan zadatak, postavlja upravo ta kla-
sifikacija, koju nekada nije lako izvršiti. Ova konstatacija se posebno
odnosi na metale. Plemeniti metali se mnogo lakše identifikuju od manje
plemenitih metala i legura. Stepen i uzročnik oštećenja takođe zavisi od
vrste i porijekla metala. Tek kada su sve
pristupiti konzervaciji predmeta.