Arhiva Oznaka: Arheološka zbirka Filozofskog fakulteta u Beogradu

Komini, Municipijum S…

Komini, Municipijum S…

U neposrednoj blizini Pljevalja, u selu Kominima, smješten je još uvijek većim dijelom neistražen rimski grad, kome puni naziv imena sa sigurnošću nije utvrđen. U literaturi ga srećemo kao Municipijum S…, a živio je između I – IV vijeka.(1) Prvi podaci o ovom lokalitetu sreću se u pisanim izvorima iz […]