Arhiva Oznaka: Diatreta

KOMINI, MUNICIPIUM S…

Komini, Municipijum S…

U neposrednoj blizini Pljevalja, u selu Kominima, smješten je još uvijek većim dijelom neistražen rimski grad, kome puni naziv imena sa sigurnošću nije utvrđen. U literaturi ga srećemo kao Municipium S…, a živio je između I – IV vijeka. Prvi podaci o ovom lokalitetu sreću se u pisanim izvorima iz […]

DIJATRETA

Dijatreta Municipijum S... Pljevlja

Dijatreta ( IV v), staklena čaša (pehar) pronađena 1975. godine prilikom arheoloških iskopavanja romanizovane nekropole II na rimskom antičkom lokalitetu Municipium S… u selu Kominima kod Pljevalja. Baza čaše je od bezbojnog prozirnog stakla i predstavlja jedinstvenu cjelinu zajedno sa staklenom mrežom kobaltno plave boje, koja je obavija uz karakterističnu […]